LÅT ROBOTARNA GÖRA DET TUNGA JOBBET!

Under de senaste årtiondena har robotik och automationsteknologi revolutionerat tillverkningsindustrin. Produktiviteten har ökat samtidigt som yrkesarbetare har befriats från tunga och monotona arbetsmoment. Det är hög tid för byggbranschen att ta del av fördelarna och möjligheterna av digitalisering och automation.

Build-r använder beprövad teknik från framförallt tillverkningsindustrin och anpassar det för byggarbetsplatsen.

Vår byggrobot arbetar sida vid sida med yrkesarbetare och utför de mest slitsamma och monotona arbetsuppgifterna som gipsväggsinstallation innebär. Vi tror på att låta människor göra det människor är bäst på och att låta robotar göra det som de tagits fram för

Robotar arbetar dynet runt

BUILD-R ÄR ETT TJÄNSTEBOLAG

Vi säljer inte robotar. Build-r är en specialiserad gipsentreprenör. Vi installerar gips i stora kommersiella projekt.

GIPSROBOTEN WALT-R

Walt-r är ett unikt autonomt system specifikt utvecklat för installation av gips.

Systemet är batteridrivet och kan navigera i okänd miljö med hjälp av byggets CAD-modell som karta. Walt-r har också ytterligare sensorer som möjliggör för roboten att säkert röra sig runt människor och hinder på arbetsplatsen. Systemet är utrustat med ett egenutvecklat verktyg som lyfter och skruvar fast gipsskivorna i regelverket. .

NYHETER

@buildrAB

Connect

ÖKAD PRODUKTIVITET

Med hjälp av en bygganpassad industrirobot har vi för avsikt att drastiskt öka produktiviteten på byggarbetsplatsen. En robotiserad process medför unika fördelar i form av förutsägbarhet, kontinuitet och kvalitet. Arbetet kan också fortgå oavbrutet även under natten när de flesta byggarbetsplatser står stilla. Genom att använda nattskiftet ökar Build-r schemalagd arbetstid med 200% jämfört med industrins praxis utöver att cykeltiden per installation blir kortare och kortare.

Vi utvecklar vårt system i samarbete med starka aktörer inom bygg och automation.  

 

PARTNERS

Vi vill samarbeta med de som befinner sig i den absoluta framkanten vad gäller industriellt och digitaliserat byggande. Tillsammans kan vi på bästa sätt göra resan mot framtidens byggindustri ta vara på de möjligheter som digitalisering och automation innebär. Om ni är med och förändrar, kontakta oss!

Contact