VAD VI GÖR

Gipsinstallation är ett arbete som är väl anpassat för en robot,inte för en människa,

WALT-R ETT UNIKT SYSTEM FÖR ROBOTISERAD INSTALLATION AV GIPSSKIVOR

Gipsskivor är ett byggmaterial med goda isolerande egenskaper och som är lätt att slutbehandla. Bland annat därför är det mycket vanligt förekommande material för icke-bärande innerväggar både i kommersiella fastigheter och bostadshus. Montering av gipsskivor är dock tidskrävande, repetitivt, monotont och tungt, då skivorna väger minst 20 kg. Detta gör att det är en aktivitet som inte är särskilt väl anpassad att utföras av en människa, men är desto bättre för en robot.

Vi introducerar Walt-r, en industriell robot monterad på en batteridriven mobil plattform som autonomt kan navigera i sin omgivning och utföra installationsarbete av gipsväggar. Robotsystemet är utrustat med verktyg för att identifiera stålreglar samt lyfta och skruva fast skivor på reglarna.

VI SÄLJER EN TJÄNST, GIPSINSTALLATION, INTE ROBOTAR

EN AFFÄRSMODELL ANPASSAD FÖR BYGGBRANSCHEN

Eftersom Build-r inte säljer robotar för andra att använda utan kommer till byggarbetsplatsen och använder roboten i vårt arbete möjliggör vi för våra kunder att ta klivet in i den digitala världen utan att behöva investera i avancerad robotteknik eller lära upp sina anställda att hur man programmerar robotar. Build-r garanterar kvalitet som är i nivå med manuellt arbete (eller bättre!)

BUILD-R ÄR ETT TJÄNSTEFÖRETAG

Build-r säljer tjänsten gipsinstallation till stora ledande byggbolag. Vi utför gipsinstallationsarbetet enligt samma process som andra specialiserade gipsentreprenörer och med minst lika god kvalitet. Kunderna får samtidigt tillgång till fördelarna som ny digital teknik innebär.

ÖKAD PRODUKTIVITET PÅ BYGGET

ARBETE DYGNET RUNT

Två tredjedelar av dygnet står byggindustrin stilla. Walt-r möjliggör kostnadseffektivt arbete på natten och byggprojektet kan fortsätta på dygnets alla timmar.

FÖRKORTAD CYKELTID

Den genomsnittliga cykeltiden för att installera en skiva gips uppgår till 27 minuter. Vi tror att vi kan förkorta den genomsnittliga cykeltiden avsevärt genom att möjliggöra en kontinuerlig process som ständigt förbättras.